ویژه گی های دزدگیر هوشمند ساختمان رایان

 • هشدار فعال شدن دزدگیر ( ارسال پیامک به 3 نفر )
 • هشدار غیر فعال شدن دزدگیر ( ارسال پیامک به 3 نفر )
 • هشدار قطع شدن برق دستگاه ( ارسال پیامک به 3 نفر )
 • هشدار وصل شدن برق دستگاه ( ارسال پیامک به 3 نفر )
 • اتصال به سنسور بی سیم دود ( به تعداد نامحدود )
 • اتصال به سنسور باسیم دود ( به تعداد نامحدود )
 • اتصال به سنسور چشمی بی سیم ( به تعداد نامحدود )
 • اتصال به سنسور چشمی با سیم ( به تعداد نامحدود )
 • اتصال به سنسور مگنتی بی سیم ( به تعداد نامحدود )
 • اتصال به سنسور مگنتی باسیم ( به تعداد نامحدود )
 • ریموت کنترل با 4 حالت فیزیکی ، پیامکی ، اپلیکیشن و تماس
 • امکان اتصال به باطری بیرونی با ظرفیت نامحدود
 • دارای باطری داخلی با قابلیت کارکرد تا دو روز
 • قابلیت اتصال به پدال اعلام سرقت
 • امکان حذف و اضافه کردن ریموت از طریق اپلیکیشن
 • امکان تعریف سنسور های بی سیم از طریق اپلیکیشن
 • دارای اپلیکیشن سخنگوی فارسی
 • اعلام هشدار قطع سنسور از طریق پیامک
 • امکان تعریف ریموت درخواست کمک فوری
 • امکان اتصال سنسور ضربه به تعداد نامحدود
 • هشدار ضعیف شدن باطری سنسور ها