ضوابط و شرایط استفاده از محصولات شرکت توسعه فناوران ویدا رایان داده

جهت رعایت حقوق مصرف کننده و ضرورت ارائه خدمات بهتر توسط شرکت توسعه فناوران ویدا رایان داده به شما مشتری گرامی لازم است تا از حقوق یکدیگر مطلع باشیم و بهترین همکاری را داشته باشیم.

به طور کلی استفاده و بهره برداری از دستگاه و اپلیکیشن شرکت توسعه فناوران ویدا رایان داده به منزله قبول کلیه شرایط و آیین نامه داخلی این شرکت می باشد. این شرایط ومقررات که با  لحاظ شرایط قوانین کلی کشور ایران می باشد، توسط هیات مدیره شرکت رایان تصویب و به صورت آیین نامه منسجم در وبسایت شرکت رایان درج گردیده است.

نکته مهم اینکه بسته به ضرورت ها و سیاست های کلی شرکت توسعه فناوران ویدا رایان داده، امکان تغییر آیین نامه وجود دارد، در این صورت شرکت به وسیله درج در نوتیفیکیشن اپلیکیشن و یا روش دیگر به اطلاع مشتری می رساند. ادامه بهره برداری از محصولات شرکت رایان به منزله قبول کلیه مقررات و آیین نامه های شرکت می باشد. درصورتی که مشتری به ضوابط مندرج در آیین نامه اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف 5 روز به نحو مقتضی به اطلاع شرکت برساند. ادامه همکاری منوط به تصمیم گیری شرکت می باشد. تغییرات مورد بحث در وبسایت رایان به نشانی www.vidarayan.ir درج خواهد شد.

باز نمودن کارتن دستگاه و لاگین به نرم افزار یا وب سایت به منزله اینست که کلیه شرایط و مقررات استفاده از دستگاه و آیین نامه داخلی شرکت رایان توسط مشتری مورد قبول قرار گرفته است و به منزله امضا و تایید رسمی محسوب می شود.

شرایط اساسی استفاده از محصولات؛

مسئولیت هرگونه استفاده از سیم کارت دستگاه بر عهده شخص مشتری می باشد.

مشتری استفاده کننده از دستگاه به عنوان مالک خودرو  یا نماینده رسمی مالک خودرو محسوب می گردد و کلیه مسئولیت ناشی از استفاده از دستگاه و خودرو بر عهده ایشان می باشد.

کاربر متعهد می گردد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت تنها برای موارد معتبر و قانونی مورد استفاده قرار گیرند.

مشتری موظف است فقط از نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت جهت استفاده از دستگاه بهره برداری نماید.

موارد نصب و نحوه بهره برداری واستفاده از دستگاه واپلیکیشن بر عهده شخص مشتری می باشد و شرکت در این خصوص مسئولیتی ندارد

شرکت می بایست داده های مکانی اخذ شده از دستگاه های مشتری را تا یکسال شمسی ذخیره و در صورت لزوم به تشخیص شرکت، در اختیار مشتری قرار می دهد.

کلیه ی محصولات شرکت رایان دارای هزینه اشتراک دوره ای می باشد و مبلغ آن به صورت سالیانه تعیین می گردد لذا مشتری می بایست جهت استفاده از خدمات آنلاین و پتشیبانی نرم افزاری دستگاه هزینه اشتراک را پرداخت نماید .

مشتری طبق این متن توافق خود را مبنی بر دریافت پیامک های دریافتی از اپلیکیشن و دستگاه های شرکت رایان را بدینوسیله اعلام می دارد.